Köksav'dan Haberler

Sayı  Ana Sayfa     Yayınlar  


Kök Araştırmalar: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi : Osmanlı 2000 Özel Sayısı

Yayına Hazırlayanlar:Yonca Anzerlioğlu (Hacettepe Üniversitesi)
Üçler Bulduk, Doç.Dr. (Ankara Üniversitesi)
Saime Selenga Gökgöz (Hacettepe Üniversitesi)
Yunus Koç, Doç.Dr. (Hacettepe Üniversitesi)
A. Melek Özyetgin, Dr. (Ankara Üniversitesi)

Yayıncı: KÖKSAV
ISBN: 1302-292X
   
 
 
       
   

Takdim: Osmanlı ve Türk Barışı

 
  M. Cihat Özönder
  Osmanlı 2000 , ss. 1-2
 
    Osman Bey'in Oğullarına Öğüdüdür!  
  Yazıcızade Hazırlayan: F. Sema Barutcu Özönder
  Osmanlı 2000 , ss. 3-10
 
    Tanzimat'tan Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı-İran İlişkileri  
    Gökhan Çetinsaya
  Osmanlı 2000 ,ss. 11-23
 
    Osmanlı Diplomasisinde Örnek Bir Olay: Gilân Sorunu (1591-1594)   
  Abdullah Gündoğdu
  Osmanlı 2000 , ss. 25-30
 
    Birinci Dünya Savaşı'nda Güney Azerbaycan'da Osmanlı-Rus Rekabeti ve Hiyâbânî Hareketi   
  Yılmaz Güneyli
  Osmanlı 2000 , ss. 31-45
 
    Osmanlı-İngiliz İlişkilerine Genel Bir Bakış (1553-1919)   
  Tahir Kodal
  Osmanlı 2000 , ss. 47-60
 
    Kanun-i Esasî ve Osmanlı Basını   
  Selim Aslantaş
  Osmanlı 2000 , ss. 61-69
 
    Some Military Problems faced by the Ottoman Empire at the beginning of the 20th Century   
  F.A. K. Yasamee
  Osmanlı 2000 , ss. 71-79
 
    Osmanlı Mekteplerinde Ceditçilik Hareketi   
  Fahri Temizyürek
  Osmanlı 2000 , ss. 81-87
 
    16 - 18. Yüzyıl Osmanlı Kaynaklarına Göre Güney Kafkaslarda Yer İsimleri   
  Ebulfez Amanoğlu
  Osmanlı 2000 , ss. 89-92
 
    Altın Ordu ve Osmanlı Devletlerinde Tütün Vergisi   
  A. Melek Özyetgin
  Osmanlı 2000 , ss. 93-103
 
    Anadolu'da Yaşayan Oğuz Türklerinde Sosyal Farklılaşma: "Türkmenler" ve "Yörükler"  
   Erdal Aksoy
  Osmanlı 2000 , ss. 105-121
 
    Klâsik Rus Edebiyatında Osmanlı İmajı   
  Leyla Tagızade
  Osmanlı 2000 , ss. 123-137
 
    Nerval'in Doğu Yolculuğu ve Düşündürdükleri  
  Muammer Nurlu
  Osmanlı 2000 , ss. 139-153
 
    Osmanlı Mimarîsinde Yapıların İnşa Süreci Üzerine Bir Araştırma   
  Abdulkadir Dündar
  Osmanlı 2000 , ss. 155-184
 
    KÖK Araştırmalar Yayın İlkeleri  
    Yazarlar  
 
 
 
  

KÖK Araştırmalar: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
KÖKSAV

 

 

 

 

 

 

Haberleşme: KÖKSAV Gülseren Sok: 13/9 06570 Tandoğan Ankara

Tel: +90312 232 43 73
Faks: +90312 231 04 74
koksav@koksav.org.tr

 

   

Telif Hakkı © KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı . 2005 Ankara