KÖKSAV'dan Haberler


Kök Araştırmalar: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi

Kurucusu
M. Cihat ÖZÖNDER, Prof.Dr., KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı Kurucu Başkanı ve Daimî Onur Başkanı

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
F. Sema Barutcu ÖZÖNDER,Prof.Dr., KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı Başkanı

Editör
F. Sema Barutcu ÖZÖNDER,Prof.Dr., Ankara Üniversitesi (Ankara)

Yayın Ayrıntıları :
Yılda 2 kez
ISSN Baskı 1302-292X 

Yıllık Abone Ücretleri:
Yurt içi: 20YTL
Yurt dışı: US$30
 
 

Amaç ve Kapsam :

Kök Araştırmalar: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi disiplinler arası sosyal ve beşeri bilimler alanına hitap eder. Kök Araştırmalar sosyal, kültürel ve ekonomik konularda, siyaset ve uluslar arası ilişkiler alanında teorik ve uygulamalı araştırmalarla bir tartışma zemini oluşturmayı hedefler.

Kök Araştırmalar: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Türkiye ve bütün Türklük coğrafyasını odağına alarak tarihsel derinliği içinde ulusal ve uluslar arası ilişkiler; tarih; askerlik ve güvenlik, strateji; sosyoloji; etnografya ve antropoloji; eğitim ve eğitim politikaları; sosyolinguistik, politik linguistik, psikolinguistik, kültür dilbilimi ve davranış dilbilimi gibi dil bilimi alanlarında özgün araştırmaların yayınlanmasına öncelik verir.

Kök Araştırmalar: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Genel Türklük alanının her tür problemine odaklanır, disiplinler arası bağı kurmaya, meselelere eleştirel bir bakış açısı getirmeye özen gösterir; tarihsel ve modern konularda özgün, eleştirel, yorumlamalı, çözümlemeli bölgesel ve tematik araştırma ve incelemelere yer verir.


 

Duyuru

KÖK Araştırmalar, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi 2010 Bahar Sayısının "Ermeni Meselesi" çerçevesinde yayımlanması planlanmıştır. KÖK Araştırmalar'ın bu sayısında yer verilecek özgün araştırmaların aşağıda belirtilen konular üzerinde olması düşünülmektedir:

  - Türk fethinden önce Anadolu'da Ermeniler
  - Selçuklu Döneminde Anadolu'da Ermeniler
  - Osmanlı Döneminde Ermeniler (Sosyal, siyasi, nüfus, eğitim ve kültürel durumları)
  - Ermeni Milleti Nizamnamesi ve Sonrası
  - Emperyalizm ve Osmanlı iç politikasına yönelik politikaları
  - İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Ermeniler
  - I. Dünya Savaşı ve Ermeniler
  - Millî Mücadele Döneminde Ermeni Faaliyetleri
  - Lozan ve Ermeni Meselesi
  - Cumhuriyetin Kuruluşu ve Ermeniler
  - Ermenistan Ermeniliği (Demografik, kültürel, sosyal yapı) ve Türkiye
  - Revan Hanlığı
  - Azerbaycan ve Ermenistan
  - Günümüz Türkiyesi ve Ermeniler
  - Uluslar arası İlişkiler Bağlamında Ermeni Meselesi
  - Ermeni Diasporası
  - Siber Uzayda Ermenilik

Yukarıda belirtilen bu başlıklar veya bunlar dışında önerilecek yeni başlıklara göre KÖK Araştırmalar Yayın İlkelerine uygun olarak hazırlanmış özgün araştırmalar dergi editörlüğü tarafından incelemeye alınacaktır. Yazarlarımızın makalelerini Şubat 2010 sonuna kadar editörlüğümüze ulaştırmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla,

KÖK Araştırmalar
KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Yayın Kurulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberleşme: KÖKSAV Yunus Nadi Sok. 12/11 06680 Güzeltepe Mahallesi Çankaya / Ankara

Tel: +90312 232 43 73
Faks: +90312 231 04 74
koksav@koksav.org.tr

 

   

Telif Hakkı © KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı . 2005 Ankara