Ana Sayfa | Amaç | Faaliyetler | Yayınlar | Arşiv | Haberler | Hassas Konular | İletişim
KÖKSAV 20. Yıl
İdare
Enstitü ve Temsilcilikler
Ülkeler ve Kuruluşlar
Konferanslar
Yeni Yayınlar
Basın Duyurular?/a>
KÖKSAV'dan Haberler
KÖKSAV'da Staj
KÖKSAV'da Staj 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÖKSAV içinde ara:


 

Haberleşme:
KÖKSAV Yunus Nadi Sok. 12/11
06680 Güzeltepe Mahallesi Çankaya / Ankara
Tel: +90312 232 43 73
Faks: +90312 231 04 74
E-Posta: koksav@koksav.org.tr
www.cihatozonder.org
www.koksav.org.tr

 

 

KÖKSAV'DA STAJ

KÖKSAV YAZ DÖNEM?STAJ PROGRAMLARI

KÖKSAV Yaz Dönemi Staj Programının bir kısm?teorik dersler, bir kısm?da uygulamaya yönelik çalışmalar olarak gerçekleştirilir. KÖKSAV Staj Programlar? teorik derslerle uygulamaya yönelik çalışmalar?buluşturmay? stajyerlere bir yandan çok geni?bir konu yelpazesini uzman isimlerin kılavuzluğunda tartışarak öğrenme fırsat?verirken diğer yandan da pratik çalışmalar yapma imkân?sunmay? hedefler. Türk dış politikas? Türkiye’yi yakından ilgilendiren Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya ve Türkistan jeopolitik havzalarının yan?sıra Çin ve ABD de staj süresince ele alınacak konu başlıklar?arasındadır. Strateji çalışmalarında multidisipliner bir perspektifi benimseyen KÖKSAV, tarih, hukuk, diplomasi tarihi ve uluslar aras?politik, ekonomi gibi konu başlıklarına da staj programında yer vermektedir.

Staj taleplerinde, Türkiye ve yurt dışındaki üniversitelerin Uluslar aras? İlişkiler, Siyaset bilimi ve Kamu yönetimi, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, İktisat, Hukuk, İletişim ve Çağda?Türk lehçeleri ve edebiyatlar? Kafkas dilleri ve kültürleri bölümlerinin lisans (2./3./4. sınıf) ve lisans-üst?(yüksek lisans-doktora) programlarında öğrenim gören öğrencilere öncelik tanınmaktadır.

Stajların? başarıyla tamamlayanlara "KÖKSAV Staj Sertifikas?quot; verilmektedir.

KÖKSAV Yaz Dönemi Staj Programlar? tek dönem hâlinde ve iki haftalık sürede tamamlanır. Stajyerler, iki hafta sürecek olan ve alan uzmanlarının açmış olduğu derslerden oluşan teorik program?takip etmek zorundadırlar. Ayrıca stajyerin ilgi alan?da dikkate alınarak uygulamal?olarak çeşitli alanlarda proje ve seminer çalışmalar? yapmas?istenir. Bu yüzden stajyer adaylarının niyet mektuplarında ilgi alanların?belirtmeleri istenmektedir.
Programın dili Türkçedir. Gerekli görülmesi durumunda KÖKSAV teorik çalışma program?ve uzmanlarla ilgili baz?değişiklikler yapılabilir.

BAŞVURULARIN GERÇEKLEŞTİRİLMES?/strong>

Adaylardan başvurularında eksiksiz olarak aşağıdaki belgeleri sunmalar?istenmektedir:
(1) Özgeçmi?
(2) Not döküm?Transkript,
(3) Niyet mektubu,
(4) Başvuru Formu (PDF)
(5) Nüfus cüzdan? sureti,
(6) Staj için başvurduğu öğretim yılına ait öğrenci kimliğinin fotokopisi (önl?arkal?olarak),?br>
Bunlara ek olarak, varsa yabanc?dil bilgisine ilişkin belgeler de iletilebilir. Niyet mektubunda, KÖKSAV’da kullanılacak sürenin hangi amaçlarla değerlendirilmek istendiği, kişisel gelişim açısından ne tür beklentiler içinde olunduğu, hangi araştırma alanlarında görev alınmak istendiği gibi detaylara yer verilmelidir. Çeşitli dillerde uluslar aras?ve bölgesel gelişmeleri takip edebilme kapasitesi tercih nedenidir.
Başvurular staj@koksav.org.tr adresine e-posta yoluyla yapılmal? belgeler doc, pdf veya jpeg formatında eksiksiz olarak gönderilmelidir.

Başvuru
Formu
(PDF)

KÖKSAV Staj Programlar?KÖKSAV Staj Programlar?Direktörlüğü’nce yürütülmektedir:

Do?Dr. Seyfi YILDIRIM Direktör
Do?Dr. Saime Selenga GÖKGÖZ Üye
Do?Dr. Mehmet Akif OKUR Üye

Adayların KÖKSAV Staj programlar?ile ilgili her tür haberleşme ve görüşmeler için program direktörlüğ?ile doğrudan veya staj@koksav.org.tr e-posta adresinden çekinmeden bağlant?kurabilmeleri arzu edilir.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÖKSAV 2011 YAZ DÖNEM?STAJ PROGRAMI

KÖKSAV 2010 YAZ DÖNEM?STAJ PROGRAMI

KÖKSAV 2009 YAZ DÖNEM?STAJ PROGRAMI

 

 

 

Telif Hakkı © KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı . 1991- Ankara
An attractive wardrobe has value; but the ideal accessory can add further value to complete the perfect look. Such is the power of rolex replica uk the right ones can accentuate an outfit, while the wrong ones can deflect attention from it. While replica watches sale is a very appropriate accessory, its effect on an outfit can sometimes be too overbearing or too minimal. A rolex replica uk or purse is another possibility, but its function (or lack thereof) may detract from its fashion. But a rolex replica incorporates a superior combination of purpose and prettiness into any ensemble. That blend is exactly what makes an rolex replica uk the ultimate accessory. Invicta is one of the premier names in wristwatch elegance. For example, the Invicta replica watches sale exudes grace and charm in both formal and informal settings.