Ocak 2008

Hassas Konular

 

Kosova’nın Bağımsızlığının Kafkasya’ya Etkisi
Ufuk Tavkul

29 Şubat 2008

 


Okumak için basınız.


 

 

 

 

Ufuk Tavkul, Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi; KÖKSAV Kırım-Kafkasya Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesidir.

Copyright © 2008 KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı